İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri

 • Gürültü ölçümü
 • Kişisel Gürültü maruziyet Ölçümü
 • Aydınlatma ölçümü ( Gündüz- Gece )
 • Termal konfor ölçümleri (Sıcaklık-Nem-Hava akım hızı )
 • Toz ölçümü
 • Kişisel toz maruziyet ölçümü
 • Gaz ve buhar ölçümü
 • Voc ölçümü
 • El kol ve bütün vücut Titreşim ölçümü


Kaldırma Araçları Periyodik Test ve Kontrolleri

 • Yük asansörü periyodik test ve kontrolü
 • Vinç periyodik test ve kontrolü
 • Forklift periyodik test ve kontrolü
 • Caraskal periyodik test ve kontrolü
 • Lift periyodik test ve kontrolü
 • Transpalet periyodik test ve kontrolü


Elektrik Tesisatı Periyodik Test ve Kontrolleri

 • Elektrik ve aydınlatma tesisatı topraklama kontrolü
 • Paratoner Topraklama kontrolü
 • Elektrik ve Aydınlatma tesissatı kontrolü


Basınçlı Kap PeriyodikTest ve Kontrolleri

 • Kompresör periyodik test ve kontrolü
 • Genleşme Tankı periyodik test ve kontrolü
 • Kalorifer ve buhar kazanları periyodik test ve kontrolü
 • Hidroför periyodik test ve kontrolü
 • Boyler periyodik test ve kontrolü


Diğer Sağlık Personeli Hizmetlerimiz

 • Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve iş yeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.
 • Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık.
 • Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.
 • İş yeri hekimine verilecek iş sağlık genliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.


İş Güvenliği Uzmanı Hizmetlerimiz

 • İşletme ve iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamını hazırlamak
 • Eğitim bilgilendirme kayıt
 • Sağlık ve güvenlik risklerini önlemek ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi için gerekli tedbirleri belirlemek belirlenen tedbirler doğrultusunda form ve talimat hazırlama 


İşyeri Hekimi Hizmetlerimiz

 • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak.
 • Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
 • İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek iş ile işçinin uyumunu sağlamak.
 • Kantin yemekhane yatakhane kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak.
 • İş yerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek.